| # Comprehensive Classical Pilates opleiding

In deze diepgaande opleiding leer je alle basic, intermediate en advanced oefeningen op alle toestellen zoals de Reformer, Cadillac, Wunda Chair, High Chair, Barrels, Ped-o-Pull en props.

We bekijken eveneens hoe je deze oefeningen het best aanleert en/of aanpast aan klanten met specifieke noden (rug- en nekklachten, knieproblemen, zwangerschap etc...). We bouwen in dit verband verder op wat we reeds aangereikt hebben tijdens de matopleiding (level 1 & 2).

Na het beēindigen van deze opleiding ben je een volwaardige Classical Pilates instructor die zowel de mat- als de toesteloefeningen kan aanleren aan klanten van allerlei niveaus, leeftijden en capaciteiten (zowel privé als in groep).

Deze opleiding vereist een flinke dosis motivatie, toewijding en een zekere investering van tijd en inspanning om ze tot een goed einde te brengen. Ze kan het startpunt zijn van een Pilates carrière, dus om voor de eindevaluatie te slagen wordt een professioneel niveau verwacht.

# Voor wie?

De kandidaat voor deze opleiding moet aan de volgende eisen voldoen:

 • beheersen van minstens alle intermediate oefeningen op alle toestellen
 • slagen voor een evaluatie (assessment) waarin we testen of je o.a. de volgorde van de oefeningen kent, de transities, spring settings etc...

  Praktisch

  De opleiding wordt gespreid over 4 weekends:

 • Basic: 25, 26, 27 november 2016

 • Intermediate: 10, 11, 12 & 24, 25, 26 maart 2017
 • Advanced: 29, 30 september & 1 oktober 2017

  Tijdens de opleiding is er een stageperiode van 600 uur - dit houdt in: observeren van en assisteren bij lessen, en zelf les geven. Voor elk niveau wordt een praktisch en een theoretisch examen ingericht. Na het slagen in de 3 examens wordt een certificaat uitgereikt.

  Voor verdere info en inschrijving gelieve contact op te nemen met Ann Van Huffel (info@pilatesworks.be - 03/226.82.19)

  Waar?

  De opleidingsdagen en stagelessen zullen doorgaan in Antwerpen.